Εξετάσεις

Κανονισμοί Εξετάσεων
  • Οι εξετάσεις γίνονται με βάση το βηματολόγιο του IDTA.
  • Κανένας και για οποιοδήποτε λόγο δε θα πρέπει να επηρεάζει τον εξεταστή.
  • Την περίοδο των εξετάσεων, οι εξετάσεις είναι απαραίτητο να μην ξεπερνούν τις 8 ώρες την ημέρα.
  • Όποιος επιθυμεί να δώσει με το σύστημα modules, επιτρέπεται να δώσει ένα module την πρώτη φορά (Rumba για τους latin χορούς, Waltz για τους Ballroom), έως 2 modules τη δεύτερη φορά και έως 2 modules την τρίτη.
  • Για το δίπλωμα Fellowship, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία απόκτησης του Licentiate για την ίδια κατηγορία χορού.
  • Η εξόφληση των εξετάστρων, για όλους ανεξαιρέτως, θα πρέπει να γίνει έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία που καθορίζεται σε σχετική επιστολή, διαφορετικά η συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψη.


Εξεταστική περίοδος:

Από: 04/12/2017  Έως: 11/12/2017

Εξεταστές:
Keith Holmes
Created and developed by Theasis Productions
Content Find Us At Facebook Watch Our Channel At YouTube Follow Us on Twitter