Εξετάσεις

Φόρμες Εξετάσεων

Εδώ θα βρείτε τις απαραίτητες φόρμες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Επιλέξτε στα δεξία του παρακάτω πίνακα τη μορφή της φόρμας που θέλετε:

Σημαντική Σημείωση:

Κατά τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων, ο εξεταστής πρέπει να πάρει το PROFESSIONAL APPLICATION FORM, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, αλλά ΚΑΙ το αντίστοιχο PROFESSIONAL EXAMINATION REPORT FORM για τον ή τους χορούς στους οποίους θα εξεταστεί.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος θέλει να δώσει Associate Latin, πρέπει ο εξεταστής να πάρει το PROFESSIONAL APPLICATION FORM, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, αλλά ΚΑΙ το PROFESSIONAL LATIN EXAMINATION REPORT FORM.

Τίτλος
Διαθέσιμος Τύπος
Stardance Award Form
 
Ballroom Rosette Report
 
Professional Application Form
 
Ballroom Amateur Report form
 
Ballroom Candidate Timetable & Results sheet
 
Professional Ballroom Examination Report Form
 
Professional Latin Examination Report form
 
Professional Street Dance Examination Report form
 
Professional Rock 'N' Roll Examination Report form
 
Professional Viennese Waltz Examination Report form
 
Professional Freestyle Examination Report Form
 
Salsa Diploma Report form
 
Ballroom Team Award
 
Ballroom Student Application form
 
Argentine Tango Diploma Report form
 
Belly Dancing Diploma Report form
 
Associate Modular Report form
 
Licentiate Modular Report form
 
Fellowship Modular Report form
 
Line Dancing Professional Examination Report form
 
Ballroom Social Dance Award
 
Ballroom Request form
 
Graded Report Form
 
Εξεταστική περίοδος:

Από: 04/12/2017  Έως: 11/12/2017

Εξεταστές:
Keith Holmes
Created and developed by Theasis Productions
Content Find Us At Facebook Watch Our Channel At YouTube Follow Us on Twitter