Διαγωνισμοί

Πρόγραμμα Διαγωνισμού στο κλειστό γήπεδο του αθλητικού πολυχώρου "Δαΐς" στις 11-12/03/2017

Προσοχή: Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει ακριβώς 10:00 και το πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτα!

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/03/2017

ΩΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΡΟΣ HEATS DANCES
10:00 JUV1 CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 R
  STARDANCE COUPLES FINAL 1 R
10:02 JUV1 CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 C
  STARDANCE COUPLES FINAL 1 C
10:04 STARDANCE PRO AM 1D FINAL 1 J
10:06 STARDANCE PRO AM 1D FINAL 1 R
10:08 STARDANCE PRO AM 1D FINAL 1 C
10:10 JUV1 CLOSED LATIN PRO AM 3D FINAL 1 CRJ
  JUV1 CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 C
  JUV1 CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 R
10:15 JUV1 CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 C
10:17 JUV1 CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 R
  JUV1 CLOSED LATIN LADIES 3D FINAL 1 CRJ
  JUV1 CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 J
10:20 JUV1 SOLO 1D FINAL 1 R
10:22 JUV1 SOLO 1D FINAL 1 C
10:24 JUV2 CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D 1/2F 1 R
10:26 JUV2 CLOSED LATIN LADIES 1D 1/2F 1 C
10:28 JUV2 CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 R
10:30 JUV2 CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 C
10:32 JUV2 CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 R
10:34 JUV2 CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 C
10:36 JUV2 CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 J
10:38 JUV2 CLOSED LATIN PRO-AM 3D 1/2F 1 CRJ
10:43 JUV2 CLOSED LATIN PRO-AM 5D FINAL 1 CSRPJ 
  JUV2 CLOSED LATIN AM  AM 3D FINAL 1 CRJ
  JUV2 CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 J
10:51 JUV2 CLOSED LATIN PRO-AM 3D FINAL 1 CRJ
10:56 JUV2 CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 R
10:58 JUV2 CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 C
11:00 JUV2 CLOSED LATIN LADIES 3D FINAL 1 CRJ
  JUV2 CLOSED LATIN AM AM 5D FINAL 1 CSRPJ 
11:08 JUV1+2 OPEN LATIN 1D FINAL 1 R
11:10 JUV1+2 OPEN LATIN 1D FINAL 1 C
11:12 JUV1+2 OPEN LATIN 1D FINAL 1 S
11:14 JUV2 SOLO LATIN 1D 1/4F 2 R
11:18 JUV2 SOLO LATIN 1D 1/2F 1 C
11:20 JUV2 SOLO LATIN 1D 1/2F 1 R
11:22 JUV2 SOLO LATIN 1D FINAL 1 C
11:24 JUV2 SOLO LATIN 1D FINAL 1 R
11:26 JUV2 SOLO ADVANCED FINAL 1 BD
11:28 ΑΠΟΝΟΜΕΣ      
13:00 JUNIORS OPEN BALLROOM 5D FINAL 1 WTVFQ
  JUNIORS CLOSED BALLROOM BRONZE AM AM 1D FINAL 1 W
  JUNIORS CLOSED BALLROOM BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 W
13:08 JUNIORS CLOSED LATIN LADIES 3D  1/2F 2 CRJ
13:20 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D 1/2/F 1 R
13:22 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D 1/2/F 1 C
13:24 JUNIORS CLOSED LATIN PRO-AM 3D 1/2/F 2 CRJ
13:36 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 R
13:38 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 C
13:40 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 R
13:42 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 C
13:44 JUNIORS CLOSED LATIN PRO-AM 3D FINAL 1 CRJ
13:49 JUNIORS CLOSED LATIN PRO-AM 5D FINAL 1 CRJ
  JUNIORS CLOSED LATIN AM AM 5D FINAL 1 CSRPJ 
  JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE 1D FINAL 1 J
  JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 J
13:57 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 R
13:59 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 C
14:01 JUNIORS CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 J
14:03 JUNIORS CLOSED LATIN LADIES 3D  FINAL 1 CRJ
14:08 JUNIORS SOLO 1D 1/8F 3 R
14:14 JUNIORS SOLO 1D 1/8F 2 C
14:18 JUNIORS SOLO 1D 1/4F 2 R
14:22 JUNIORS SOLO 1D 1/4F 2 C
14:26 JUNIORS SOLO 1D 1/2/F 1 R
14:28 JUNIORS SOLO 1D 1/2/F 1 C
14:30 JUNIORS SOLO 1D FINAL 1 R
14:32 JUNIORS SOLO 1D FINAL 1 C
14:34 JUNIORS OPEN LATIN PRO-AM 1D FINAL 1 R
14:36 JUNIORS OPEN LATIN PRO-AM 1D FINAL 1 C
14:38 JUNIORS OPEN LATIN 1D FINAL 1 R
14:40 JUNIORS OPEN LATIN 1D FINAL 1 C
14:42 JUNIORS OPEN LATIN 1D FINAL 1 S
  JUNIORS OPEN LATIN PRO-AM 1D FINAL 1 S
14:44 JUNIORS OPEN LATIN 3D FINAL 1 CRS
14:49 JUNIORS OPEN LATIN 5D FINAL 1 CSRPJ 
15:08 ΑΠΟΝΟΜΕΣ      
16:15 JUNIORS SOLO FREESTYLE  FINAL 1  
  YOUTH SOLO FREESTYLE FINAL 1  
16:17 JUNIORS SOLO HIP HOP FINAL 1  
16:19 YOUTH SOLO HIP HOP FINAL 1  
16:21 JUNIORS SOLO BEGINNER  1/2/F 1 BD
16:23 JUNIORS SOLO ADVANCED  FINAL 1 BD
16:25 JUNIORS SOLO BEGINNER  FINAL 1 BD
16:27 YOUTH SOLO BEGINNER FINAL 1 BD
16:29 YOUTH SOLO ADVANCED FINAL 1 BD
16:31 ΑΠΟΝΟΜΕΣ      
17:15 YOUTH OPEN BALLROOM 5D FINAL 1 WTVFQ
17:23 YOUTH CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D 1/2/F 1 R
17:25 YOUTH CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 R
17:27 YOUTH CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 R
17:29 YOUTH CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 C
17:31 YOUTH CLOSED LATIN BRONZE PRO-AM 1D FINAL 1 J
17:33 YOUTH CLOSED LATIN PRO-AM 3D FINAL 1 CRJ
17:38 YOUTH CLOSED LATIN LADIES 1D FINAL 1 R
17:40 YOUTH CLOSED LATIN LADIES 1D FINAL 1 C
  YOUTH CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 C
17:42 YOUTH CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 J
17:44 YOUTH CLOSED LATIN LADIES 3D FINAL 1 CRJ
17:49 YOUTH SOLO ONE DANCE  1/4F 2 R
17:53 YOUTH SOLO ONE DANCE  1/2/F 1 C
17:55 YOUTH SOLO ONE DANCE  1/2/F 1 R
17:58 YOUTH SOLO ONE DANCE  FINAL 1 C
18:00 YOUTH SOLO ONE DANCE  FINAL 1 R
18:02 YOUTH OPEN LATIN 1D FINAL 1 BC
18:04 YOUTH OPEN LATIN 1D FINAL 1 SL
18:06 YOUTH OPEN LATIN PRO AM 1D FINAL 1 R
18:08 YOUTH OPEN LATIN PRO AM 1D FINAL 1 C
  ADULTS OPEN LATIN PRO AM 1D FINAL 1 C
18:10 YOUTH OPEN LATIN 1D FINAL 1 C
18:12 YOUTH OPEN LATIN 3D FINAL 1 CRS
  YOUTH OPEN LATIN PRO AM 1D FINAL 1 S
18:17 YOUTH OPEN LATIN 5D FINAL 1 CSRPJ 
18:25 ΑΠΟΝΟΜΕΣ      
20:00 SHOW PART 1      
20:30 ADULTS OPEN BALLROOM 5D FINAL 1 WTVFQ
  ADULTS OPEN BALLROOM 3D FINAL 1 WTQ
  ADULTS CLOSED BALLROOM PRO AM 5D FINAL 1 WTVFQ
  ADULTS CLOSED BALLROOM PRO AM 3D FINAL 1 WTQ
  ADULTS CLOSED BALLROOM BRONZE PRO AM 1D FINAL 1 W
  ADULTS CLOSED BALLROOM BRONZE AM AM 1D FINAL 1 W
20:38 ADULTS SOLO BEGINNER  FINAL 1 BD
20:40 ADULTS SOLO ADVANCED  FINAL 1 BD
20:42 ADULTS SOLO 1D FINAL 1 R
20:44 ADULTS SOLO 1D FINAL 1 C
20:46 ADULTS CLOSED LATIN BRONZE PRO AM 1D 1/2/F 1 R
20:48 ADULTS CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 R
20:50 ADULTS CLOSED LATIN BRONZE AM AM 1D FINAL 1 C
20:52 ADULTS CLOSED LATIN AM AM 3D FINAL 1 CRJ
20:57 ADULTS CLOSED LATIN BRONZE PRO AM 1D FINAL 1 R
20:59 ADULTS CLOSED LATIN BRONZE PRO AM 1D FINAL 1 C
21:01 ADULTS CLOSED LATIN PRO AM 3D FINAL 1 CRJ
  ADULTS CLOSED LATIN LADIES 3D FINAL 1 CRJ
21:09 ADULTS CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 R
21:11 ADULTS CLOSED LATIN BRONZE LADIES 1D FINAL 1 C
21:13 ADULTS OPEN LATIN 1D 1/4F 2 R
21:17 ADULTS OPEN LATIN 5D 1/4F 2 CSRPJ 
21:27 ADULTS CLOSED LATIN AM AM 1D FINAL 1 AT
21:29 ADULTS CLOSED LATIN PRO AM 1D FINAL 1 AT
21:31 ADULTS OPEN LATIN 1D 1/4F 2 C
21:35 ADULTS OPEN LATIN PRO AM 1D 1/2/F 1 R
21:37 ADULTS OPEN LATIN 3D 1/2/F 2 CRS
21:49 ADULTS OPEN LATIN 1D  FINAL 1 SL
21:51 ADULTS OPEN LATIN 1D 1/2/F 1 R
21:53 ADULTS OPEN LATIN 5D 1/2/F 1 CSRPJ 
22:01 SHOW PART 2      
22:20 ADULTS OPEN LATIN 1D 1/2/F 1 C
22:22 ADULTS OPEN LATIN PRO AM 1D FINAL 1 AT
  ADULTS OPEN LATIN AM AM 1D FINAL 2 AT
22:24 ADULTS OPEN LATIN PRO AM 1D FINAL 1 R
22:26 ADULTS OPEN LATIN 1D FINAL 1 C
22:28 ADULTS OPEN LATIN 1D FINAL 1 S
22:30 ADULTS OPEN LATIN 1D FINAL 1 R
22:32 ADULTS OPEN LATIN 3D FINAL 1 CRS
22:37 ADULTS OPEN LATIN 5D FINAL 1 CSRPJ 
22:45 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/03/2017

ΩΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
08:00 JUNIORS HIP HOP
08:16 YOUTH HIP HOP
08:28 ADULTS HIP HOP
08:36 JUNIORS BELLY DANCE
08:56 ADULTS SALSA
09:04 JUVENILES 2 ALL LADIES LATIN
09:36 JUNIORS ALL LADIES LATIN
10:20 YOUTH ALL LADIES LATIN
11:16 ADULTS ALL LADIES LATIN
12:48 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

 

Κόστος:

 

Κόστος συμμετοχής 15€ *
Κόστος εισιτηρίου για μια ημέρα (δεν συμπεριλαμβάνονται ποτά) 12€
Κόστος εισιτηρίου για για δυο ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνονται ποτά) 20€
*Η συμμετοχή ισχύει για δύο κατηγορίες, για κάθε επόμενη συν 5€  
Σημαντική Σημείωση:

Η είσοδος στο διαγωνισμό και η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρέαν για τα μέλη του IDTA που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2017!
Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την ανανεωμένη κάρτα-μέλους του τρέχοντος έτους ή το e-mail που σας έχει στείλει η Έλια Γαλλαίου το οποίο επιβεβαιώνει πως έχετε καταβάλει τη συνδρομή σας.


Για τον ερχόμενο διαγωνισμό μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των:
IDTA Greek Area Media RSS Feed,
ή από τη σελίδα με τα νέα μας.

Created and developed by Theasis Productions
Content Find Us At Facebook Watch Our Channel At YouTube Follow Us on Twitter