Διαγωνισμοί

Κατηγορίες
Σημαντικές Σημειώσεις:

Στις κλειστές κατηγορίες Latin 3 Dance οι χοροί είναι Rumba, Cha cha cha, Jive.
Στις κλειστές κατηγορίες Ballroom 3 Dance οι χοροί είναι Waltz, Tango, Quickstep.
Στις open κατηγορίες είναι Rumba, Cha cha cha, Samba σε όλες τις ηλικίες.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:
BR = BRONZE (φιγούρες από το Associate level)
S = Silver (φιγούρες από το Licentiate level)
G = Gold (φιγούρες από το Fellow level)
AA = AMATEUR/AMATEUR (μαθητής με μαθητή)
1DR = One dance Rumba
1DC = One dance Cha cha cha
1DS = One dance Samba
T = Tango
Q = Quickstep
W = Waltz
VW = Vien. Waltz
1DJ = One dance Jive
PA = Pro/Am (μαθητής με δάσκαλο)
Group ηλικιών:
Juvenilles 1 2008-2011
Juvenilles 2 2006-2007
Juniors 2002-2005
Youth 1999-2001
Adults ...-1998
STARDANCE COUPLES RUMBA
STARDANCE COUPLES CHA CHA CHA
STARDANCE COUPLES SAMBA
STARDANCE COUPLES PASO DOBLE
STARDANCE COUPLES JIVE
STARDANCE/CLOSED/LATIN/PRO_AM/1D RUMBA
STARDANCE/CLOSED/LATIN/PRO_AM/1D CHA CHA
STARDANCE/CLOSED/LATIN/PRO_AM/1D SAMBA
STARDANCE/CLOSED/LATIN/PRO_AM/1D PASODOBLE
STARDANCE/CLOSED/LATIN/PRO_AM/1D JIVE
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D RUMBA
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D CHA CHA
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D JIVE
JUV1/CLOSED/LATIN/AM_AM/3D
JUV1/CLOSED/LATIN/AM_AM/5D
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D RUMBA
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D CHA CHA
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D JIVE
JUV1/CLOSED/LATIN/PRO_AM/3D
JUV1/CLOSED/LATIN/PRO_AM/5D
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D RUMBA
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D CHA CHA
JUV1/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D JIVE
JUV1/CLOSED/LATIN/LADIES/3D
JUV1/CLOSED/LATIN/LADIES/5D
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D WALTZ
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D TANGO
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D QUICKSTEP
JUV1/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/3D
JUV1/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/5D
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D WALTZ
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D TANGO
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D QUICKSTEP
JUV1/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/3D
JUV1/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/5D
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D WALTZ
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D TANGO
JUV1/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D QUICKSTEP
JUV1/CLOSED/BALLROOM/LADIES/3D
JUV1/CLOSED/BALLROOM/LADIES/5D
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D RUMBA
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D CHA CHA
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D JIVE
JUV2/CLOSED/LATIN/AM_AM/3D
JUV2/CLOSED/LATIN/AM_AM/5D
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D RUMBA
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D CHA CHA
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D JIVE
JUV2/CLOSED/LATIN/PRO_AM/3D
JUV2/CLOSED/LATIN/PRO_AM/5D
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D RUMBA
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D CHA CHA
JUV2/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D JIVE
JUV2/CLOSED/LATIN/LADIES/3D
JUV2/CLOSED/LATIN/LADIES/5D
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D WALTZ
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D TANGO
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D QUICKSTEP
JUV2/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/3D
JUV2/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/5D
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D WALTZ
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D TANGO
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D QUICKSTEP
JUV2/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/3D
JUV2/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/5D
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D WALTZ
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D TANGO
JUV2/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D QUICKSTEP
JUV2/CLOSED/BALLROOM/LADIES/3D
JUV2/CLOSED/BALLROOM/LADIES/5D
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D RUMBA
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D CHA CHA
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D JIVE
JUNIORS/CLOSED/LATIN/AM_AM/3D
JUNIORS/CLOSED/LATIN/AM_AM/5D
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D RUMBA
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D CHA CHA
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D JIVE
JUNIORS/CLOSED/LATIN/PRO_AM/3D
JUNIORS/CLOSED/LATIN/PRO_AM/5D
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D RUMBA
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D CHA CHA
JUNIORS/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D JIVE
JUNIORS/CLOSED/LATIN/LADIES/3D
JUNIORS/CLOSED/LATIN/LADIES/5D
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D WALTZ
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D TANGO
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D QUICKSTEP
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/3D
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/5D
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D WALTZ
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D TANGO
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D QUICKSTEP
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/3D
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/5D
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D WALTZ
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D TANGO
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D QUICKSTEP
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/LADIES/3D
JUNIORS/CLOSED/BALLROOM/LADIES/5D
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D RUMBA
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D CHA CHA
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D JIVE
YOUTH/CLOSED/LATIN/AM_AM/3D
YOUTH/CLOSED/LATIN/AM_AM/5D
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D RUMBA
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D CHA CHA
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D JIVE
YOUTH/CLOSED/LATIN/PRO_AM/3D
YOUTH/CLOSED/LATIN/PRO_AM/5D
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D RUMBA
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D CHA CHA
YOUTH/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D JIVE
YOUTH/CLOSED/LATIN/LADIES/3D
YOUTH/CLOSED/LATIN/LADIES/5D
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D WALTZ
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D TANGO
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D QUICKSTEP
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/3D
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/5D
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D WALTZ
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D TANGO
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D QUICKSTEP
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/3D
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/5D
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D WALTZ
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D TANGO
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D QUICKSTEP
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/LADIES/3D
YOUTH/CLOSED/BALLROOM/LADIES/5D
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D RUMBA
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D CHA CHA
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/AM_AM/1D JIVE
ADULTS/CLOSED/LATIN/AM_AM/3D
ADULTS/CLOSED/LATIN/AM_AM/5D
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D RUMBA
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D CHA CHA
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/PRO_AM/1D JIVE
ADULTS/CLOSED/LATIN/PRO_AM/3D
ADULTS/CLOSED/LATIN/PRO_AM/5D
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D RUMBA
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D CHA CHA
ADULTS/CLOSED/LATIN/BRONZE/LADIES/1D JIVE
ADULTS/CLOSED/LATIN/LADIES/3D
ADULTS/CLOSED/LATIN/LADIES/5D
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D WALTZ
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D TANGO
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/AM_AM/1D QUICKSTEP
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/3D
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/AM_AM/5D
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D WALTZ
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D TANGO
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/PRO_AM/1D QUICKSTEP
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/3D
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/PRO_AM/5D
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D WALTZ
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D TANGO
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/BRONZE/LADIES/1D QUICKSTEP
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/LADIES/3D
ADULTS/CLOSED/BALLROOM/LADIES/5D
JUV1+2/OPEN/LATIN/1D RUMBA
JUV1+2/OPEN/LATIN/1D CHA CHA
JUV1+2/OPEN/LATIN/1D SAMBA
JUV1+2/OPEN/LATIN/3D
JUV1+2/OPEN/LATIN/5D
JUV1+2/OPEN/BALLROOM/1D WALTZ
JUV1+2/OPEN/BALLROOM/1D TANGO
JUV1+2/OPEN/BALLROOM/3D
JUV1+2/OPEN/BALLROOM/5D
JUNIORS/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D RUMBA
JUNIORS/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D CHACHA
JUNIORS/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D SAMBA
JUNIORS/OPEN/LATIN/1D RUMBA
JUNIORS/OPEN/LATIN/1D CHA CHA
JUNIORS/OPEN/LATIN/1D SAMBA
JUNIORS/OPEN/LATIN/3D
JUNIORS/OPEN/LATIN/5D
JUNIORS/OPEN/BALLROOM/1D WALTZ
JUNIORS/OPEN/BALLROOM/1D TANGO
JUNIORS/OPEN/BALLROOM/3D
JUNIORS/OPEN/BALLROOM/5D
YOUTH/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D RUMBA
YOUTH/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D CHACHA
YOUTH/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D SAMBA
YOUTH/OPEN/LATIN/1D RUMBA
YOUTH/OPEN/LATIN/1D CHA CHA
YOUTH/OPEN/LATIN/1D SAMBA
YOUTH/OPEN/LATIN/1D BACHATA
YOUTH/OPEN/LATIN/1D SALSA
YOUTH/OPEN/LATIN/3D
YOUTH/OPEN/LATIN/5D
YOUTH/OPEN/BALLROOM/1D WALTZ
YOUTH/OPEN/BALLROOM/1D TANGO
YOUTH/OPEN/BALLROOM/3D
YOUTH/OPEN/BALLROOM/5D
ADULTS/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D RUMBA
ADULTS/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D CHACHA
ADULTS/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D SAMBA
ADULTS/OPEN/LATIN/1D RUMBA
ADULTS/OPEN/LATIN/1D CHA CHA
ADULTS/OPEN/LATIN/1D SAMBA
ADULTS/OPEN/LATIN/3D
ADULTS/OPEN/LATIN/5D
ADULTS/OPEN/BALLROOM/1D WALTZ
ADULTS/OPEN/BALLROOM/1D TANGO
ADULTS/OPEN/BALLROOM/3D
ADULTS/OPEN/BALLROOM/5D
ADULTS/OPEN/LATIN/AM_AM/1D ARG. TANGO
ADULTS/OPEN/LATIN/PRO_AM/1D ARG. TANGO
ADULTS/CLOSED/LATIN/AM_AM/1D ARG. TANGO
ADULTS/CLOSED/LATIN/PRO_AM/1D ARG. TANGO
ADULTS/OPEN/LATIN/1D SALSA
BREAK DANCE SOLO
JUV1/TEAMS/BELLY DANCE
JUV1/TEAMS/FREESTYLE HIP HOP
JUV1/TEAMS/ALL LADIES LATIN
JUV1/SOLO/BEGINNER/BELLYDANCE
JUV1/SOLO/ADVANCED/BELLYDANCE
JUV1/SOLO/FREESTYLE HIP HOP
JUV1/SOLO/1D RUMBA
JUV1/SOLO/1D CHA CHA CHA
JUV2/TEAMS/BELLY DANCE
JUV2/TEAMS/FREESTYLE HIP HOP
JUV2/TEAMS/ALL LADIES LATIN
JUV2/SOLO/BEGINNER/BELLYDANCE
JUV2/SOLO/ADVANCED/BELLYDANCE
JUV2/SOLO/FREESTYLE HIP HOP
JUV2/SOLO/1D RUMBA
JUV2/SOLO/1D CHA CHA CHA
JUNIORS/TEAMS/BELLY DANCE
JUNIORS/TEAMS/FREESTYLE HIP HOP
JUNIORS/TEAMS/ALL LADIES LATIN
JUNIORS/SOLO/BEGINNER/BELLYDANCE
JUNIORS/SOLO/ADVANCED/BELLYDANCE
JUNIORS/SOLO/FREESTYLE HIP HOP
JUNIORS/SOLO/1D RUMBA
JUNIORS/SOLO/1D CHA CHA CHA
YOUTH/TEAMS/BELLY DANCE
YOUTH/TEAMS/FREESTYLE HIP HOP
YOUTH/TEAMS/ALL LADIES LATIN
YOUTH/SOLO/BEGINNER/BELLYDANCE
YOUTH/SOLO/ADVANCED/BELLYDANCE
YOUTH/SOLO/FREESTYLE HIP HOP
YOUTH/SOLO/1D RUMBA
YOUTH/SOLO/1D CHA CHA CHA
ADULTS/TEAMS/BELLY DANCE
ADULTS/TEAMS/CONTEMPORARY DANCE
ADULTS/TEAMS/FREESTYLE HIP HOP
ADULTS/TEAMS/ALL LADIES LATIN
ADULTS/TEAMS/ARGENTINE TANGO
ADULTS/TEAMS/SALSA RUEDA
ADULTS/SOLO/BEGINNER/BELLYDANCE
ADULTS/SOLO/ADVANCED/BELLYDANCE
ADULTS/SOLO/FREESTYLE HIP HOP

 

Κόστος:

 

Κόστος συμμετοχής 15€ *
Κόστος εισιτηρίου για μια ημέρα (δεν συμπεριλαμβάνονται ποτά) 12€
Κόστος εισιτηρίου για για δυο ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνονται ποτά) 20€
*Η συμμετοχή ισχύει για δύο κατηγορίες, για κάθε επόμενη συν 5€  
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν στην Γραμματέα Τάνια Τοπούζογλου και στο e-mail idtagreece@yahoo.gr

Παρατηρήσεις:

 • Αποδεκτό βηματολόγιο θεωρείται μόνο το επίσημο του I.D.T.A. (SYLLABUS).
 • Στις κατηγορίες Belly dance επιτρέπονται τα κουστούμια. Από αξεσουάρ επιτρέπεται ΜΟΝΟ πέπλο (όχι π.χ. μπαστούνι, σπαθί).
 • Δείτε τα τραγούδια για τις κατηγορίες freestyle, hiphop, Belly dance κάνοντας κλικ εδω.
 • Οι διαγωνιζόμενοι στις κατηγορίες 3D και 5D απαγορεύεται να συμμετέχουν στα 1D.
 • Σε περίπτωση μη επαρκών συμμετοχών οι κατηγορίες Youth συμπτύσσονται με των Ενηλίκων καθώς και οι κατηγορίες Juv1 & Juv2 μεταξύ τους.
 • Σε όλες τις κλειστές κατηγορίες αν δεν συμπληρώνονται 3 ζευγάρια, η κατηγορία δεν θα γίνεται και θα ενημερωθείτε μετά το τέλος των συμμετοχών (04/03/2017).
 • Ο minimum αριθμός συμμετοχών για κάθε ομάδα είναι τα 4 άτομα (μόνο ένας από αυτούς μπορεί να είναι δάσκαλος).
 • Στις ομάδες παιδιών δεν επιτρέπεται να χορεύει μαζί τους ενήλικας. Σε μία παιδική ομάδα που ανήκει ηλικιακά σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, θα επιτρέπεται να συμμετέχουν σαν μέλη της ομάδας μόνο μέχρι δύο παιδιά μεγαλύτερα κατά ένα έτος. Δεν υπάρχει περιορισμός για τα μικρότερα παιδιά. Σε περίπτωση ένστασης και αποδείξεως του αντιθέτου, η ομάδα θα περνάει αυτόματα στην τελευταία θέση.
 • Θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες σε κατηγορίες πλην των ενηλίκων να φέρουν μαζί τους τη μέρα του διαγωνισμού αποδεικτικό του έτους γεννήσεώς τους. Σε περίπτωση που γίνει ένσταση σχετική με την ηλικία και το μέλος δεν μπορεί να αποδείξει την ηλικία του, η ομάδα θα μεταβιβάζεται αυτόματα στην τελευταία θέση, ανεξάρτητα από την κρίση των κριτών.
 • Η διάρκεια των ομαδικών χορογραφιών είναι έως 03:00 λεπτά. Σε περίπτωση ένστασης και αποδείξεως του αντιθέτου, η ομάδα θα περνάει αυτόματα στην τελευταία θέση.
 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα από την έναρξη. Τα χορευτικά κουστούμια επιτρέπονται σε όλες τις κατηγορίες, χωρίς να είναι όμως προκλητικά. Γενικότερα, θα πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές.
 • Έστω κι αν δεν υπάρχει κατηγορία που να αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δηλώνετε επιθυμία συμμετοχής σε αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξουν τουλάχιστον τρεις συμμετοχές θα πραγματοποιείται η κατηγορία.
 • Οι συμμετοχές θα θεωρηθούν ενεργές μετά την αποστολή της τραπεζικής απόδειξης με την κατάθεση στο email idtaelia@hotmail.com.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΘ GAIDTA
  Αρ. Λογαριασμού 63 9104 0030 922
  IBAN: GR08 0171 3910 0063 9104 0030 922 (sos το ονοματεπώνυμο σας στην αιτιολογία κατάθεσης).
 • Στην φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γέννησης κάθε υποψηφίου (εκτός των κατηγοριών ενηλίκων).
Σημαντική Σημείωση:

Η είσοδος στο διαγωνισμό και η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρέαν για τα μέλη του IDTA που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2017!
Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να έχετε μαζί σας την ανανεωμένη κάρτα-μέλους του τρέχοντος έτους ή το e-mail που σας έχει στείλει η Έλια Γαλλαίου το οποίο επιβεβαιώνει πως έχετε καταβάλει τη συνδρομή σας.


Για τον ερχόμενο διαγωνισμό μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των:
IDTA Greek Area Media RSS Feed,
ή από τη σελίδα με τα νέα μας.

Created and developed by Theasis Productions
Content Find Us At Facebook Watch Our Channel At YouTube Follow Us on Twitter