Ποιοι Είμαστε

Ο σύλλογος του IDTA Greek Area αποτελείται από δασκάλους χορού οι οποίοι κατέχουν επαγγελματικά διπλώματα διδασκαλίας απ'τον Βρετανικό σύλλογο IDTA (International Dance Teacher's Association).

Μέλη γίνονται αυτομάτως όσοι περνούν με επιτυχία τις επαγγελματικές τους εξετάσεις από το IDTA.

Σκοπός

Το IDTA Greek Area δημιουργήθηκε ώστε να:

  • υπάρχει καλύτερη επικοινωνία των μελών με τα κεντρικά γραφεία του IDTA στη Μ. Βρετανία
  • διοργανώνει δωρεάν για τα μέλη διαγωνισμούς χορού και εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • γίνεται αρτιότερη η διεξαγωγή των εξετάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη πανελλαδικά να συμμετέχουν στις εξετάσεις ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών

Κανονισμοί Μελών


Ένας δάσκαλος χορού θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα και αντικειμενικότητα σε επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο και δε θα πρέπει να δέχεται να εργαστεί σε κάτι πάνω στο οποίο δεν έχει τα προσόντα.
Γενικότερα θα πρέπει:

  • Να διατηρεί και να ενισχύει το καλό επίπεδο και τη φήμη του επαγγέλματος.
  • Να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες και σχολές χορού.
  • Να σέβεται τη μοναδικότητα κάθε μαθητή.

Οι ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να αποφεύγονται, διότι είναι αντίθετοι από τους Κανονισμούς του IDTA, οι οποίοι αναμένεται να τηρούνται από κάθε επαγγελματία χορευτή. Εάν το Βρετανικό Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι κάποιος δε θα έπρεπε πια να είναι μέλος, τότε μπορεί να ζητήσει ανάκληση της συμμετοχής του ως μέλος στο IDTA Greek Area, στέλνοντάς του επιστολή, εξηγώντας τα αίτια της ανάκλησης.
Εφόσον οποιοδήποτε μέλος προβεί σε μία από τις παρακάτω πράξεις, θα υποστεί κυρώσεις:

  • Διδάσκει ή εκδίδει υλικό χορού του Βρετανικού Συμβουλίου Χορού, νωρίτερα από την επίσημη έκδοση του.
  • Διαφημίζει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο ή εξεταστή του IDTA χωρίς να του έχει αποδοθεί η ιδιότητα αυτή από τον ίδιο τον Βρετανικό οργανισμό.
Created and developed by Theasis Productions
Content Find Us At Facebook Watch Our Channel At YouTube Follow Us on Twitter